OBRA ARTÍSTICA

Suports tradicionals i digitals per a les obres més artístiques.

Atrapada - The lockdown // Contra la violència de gènere

TREBALLS AMB CALÇ - Fresc i esgrafiat

RELATORES - Contra la violència de gènere